Изпълнени обекти и обекти в изпълнение

Реализирани от Катра Трейд ЕООД обекти и проекти в изпълнение по настоящем:

2018 – 2019 г

 1. ЕЛКО МЕС ООД, гр. Пловдив, обект: „Предприятие за месопреработка” - цялостно изграждане.
 2. ЕКО-Ф ЕАД, гр. София, обект: „Мандра Карабунар - изграждане на хладилни база за съхранение на млечни продукти с цех за разфасовка на млечни продукти”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 120 т, LT ламарина 770 м², доставка и монтаж на покривни, и стенни панели 3 000 м², окомплектовки 1307 м

2018 г

 1. ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Хале – Юнит Тотал Реал” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 33 т, доставка и монтаж на термопанели 570 м², изпълнение на индустриална настилка.
 2. ПИУ АДгр. Асеновград, обект: „Навес” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 6 т, изпълнение на настилка от шлайфан бетон 850 м
 3. ЛЪКИ СТРОЙ 2011 ЕООД, гр. Велико Търново, обект: „Търговски комплекс ПРАКТИКЕР” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 107 т
 4. ЕМ ЕС ГРУП ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Цех за пластмасови изделия” - вътрешно преустройство: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 2 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 350 м²
 5. ЖАНЕТ ООД, гр. Несебър, обект: Хипермаркет „Жанет”, гр. Несебър - изграждане на хладилни камери и навес: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 26 т, доставка и монтаж на покривни, стенни и хладилни панели 1050 м², полагане на настилка от шлайфан бетон 130 м².
 6. ДИД 02 ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Склад за строителни материали” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 11 т, доставка и монтаж на стенни, и покривни панели 200 м²
 7. ТОМПСИ ООД, гр. Бургас, обект: „Тенис корт”, кв. Лозово, гр. Бургас - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 800 м²
 8. ТАНДЕМ 1991 ЕООД, гр. Бургас, обект: „Офис сграда” в Индустриален и логистичен парк гр. Бургас - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 900 м²
 9. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРОИТЕЛЕН ХОЛДИНГ ЕООД, гр. Бургас, обект: „Сграда със смесено предназначение”, ж.к. Лазур, гр. Бургас - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1800 м²
 10. ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София, обект: Магазин „Зора”, гр. Бургас - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 200 м²
 11. ЕНЕРГИЯ ТЕХНОИНВЕСТ ЕООД, гр. Несебър, обект: „Сграда със смесено предназначение”, жк. Изгрев, гр. Бургас - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 600 м²
 12. ТИ СТРОЙ ГРУП ООД, гр. Несебър, гр. Бургас, обект: „Сграда със смесено предназначение - апартаменти, офиси, магазини и подземни гаражи” ж.к. Лазур, гр. Бургас - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 520 м²
 13. DHL EXPRESS БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Бургас, обект: „Складово помещение” – импрегниране на съществуваща бетонова настилка 100 м²
 14. БК ГОРНА БАНЯ ООД, гр. София, обект: „Нов цех” – полагане на епоксидна подова система 700 м²

2017 – 2018 г

 1. ТАЛ Инженеринг ЕООД, гр. София, обект: „Многофункционална сграда №15”, Бизнес парк София - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 66 т
 2. ЕЙ ДЖЕЙ ПАРТНЪРС АД, гр. София, обект: „Жилищен комплекс ФЛОРА-2” - изработка, доставка и монтаж на декоративни елементи от неръждаеми тръби 3 600 м
 3. ЖАНЕТ ООД, гр. Свиленград, обект: Хипермаркет „Жанет” и „Автогара” - производство, доставка и монтаж на метална конструкция 250 т, доставка и монтаж на покривни и стенни панели 10 500 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон 9 500 м²
 4. КАТРА ТРЕЙД ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Цех за метални изделия” – цялостно изграждане: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 140 т , доставка и монтаж на стенни и покривни панели 4 500 м², доставка и монтаж на окомплектовки 2 580 м, настилка от шлайфан бетон 2 500 м²
 5. СЕВАН ООД, гр. Бургас, обект: „Складова база за селскостопанска продукция”, гр. Камено - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 50 000 м²
 6. МАРКАН ЕООД, гр. София, обект: „Многофункционална сграда № 15”, Бизнес парк София - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 35 т
 7. ЗП СТАНИМИР ЛАПАТАРЕВ, с. Труд, обл. Пловдивска, обект: „Склад за селскостопанска продукция”- цялостно изграждане: нулев цикъл, изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 23 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 1100 м², окомплектовки, секционни врати, алуминиева дограма, настилка от шлайфан бетон 1 500 м², ограда

2017 г

 1. ФИЛПЛАСТ ООД, гр. Пловдив, обект: „Разширение на производствена сграда”, с. Ягодово – цялостно изграждане: нулев цикъл, изработка, доставка изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 16 т, доставка и монтаж на покривни и стенни панели 650 м², окомплектовки, дограма, окачени тавани и стени от гипскартон, настилка от шлайфан бетон 300 м²
 2. АРБО АД, гр. Бургас, обект: „Офис сграда АРБО”, кв. Меден Рудник, гр. Бургас - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 500 м²
 3. ХЕПИ ФРУТС ООД, с. Ново село, обл. Пловдивска, обект: „Оранжериен комплекс с център за съхранение , сортировка и пакетаж на плодове, и зеленчуци – ОБСЛУЖВАЩ КОРИДОР”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 6 т
 4. СОЛВЕКС КП ООД, гр. Кричим, обект: „Стар склад” - фасадиране и изграждане на навеси: доставка и монтаж на метална конструкция 3,2 т; доставка и монтаж на стенни панели 720 м² , LT ламарина 72 м²
 5. ИГНАТ КРЪСТЕВ, гр. Пловдив, обект: „Автосервиз и пункт за ГТП” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 15,6 т, доставка и монтаж на покривни, и стенни панели 720 м²
 6. ЕМ ЕС ГРУП ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Цех за пластмасови изделия” ремонт и топлоизолация на съществуващата промишлена сграда: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 8 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 1 300 м²; настилка от шлайфан бетон 770 м², доставка и монтаж на окомплектовки 950 м
 7. ЗП ТРЕНДАФИЛ ПЕТКОВ, гр. Ямбол, обект: „СПО - шоурум на промишлени стоки и търговски образци” – доставка и монтаж на покривни и стенни панели 700 м²
 8. БИБЪЛ ИНВЕСТ ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Склад за безалкохолни напитки” изграждане на навес за паркоместа: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 13,5 т, LT ламарина 570 м², полагане на бетонова настилка 500 м²
 9. ИВАНА 2013 ООД, гр. Пловдив, обект: „Пункт за ГТП” - хале 2 - цялостно изграждане: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 3,2 т, доставка и монтаж на термопанели 200 м², доставка и монтаж на окомплектовки 140 м, изпълнение на настилка от шлайфан бетон 60 м²
 10. ИЗПЪЛНЕНИ МАЛКИ ОБЕКТИ - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 28 т, доставка и монтаж на термопанели 600 м²
 11. ПАРКСТРОЙ БУРГАС ООД, гр. Бургас, обект: „Стопански двор”, с. Българово, обл. Бургас -настилка от шлайфан бетон 1 620 м²
 12. КАСТЕЛА ЕООД, гр. София, обект: „Сграда със смесено предназначение - апартаменти, офиси, магазини и подземни гаражи”, ж.к „Славейков”, гр. Бургас - настилка от шлайфан бетон 2 700 м²
 13. БОРЕЛА ЕООД, гр. Бургас, обект: „Складова база ”, с. Крушево, обл. Бургас - настилка от шлайфан бетон 8 250 м²
 14. ДЕНДРО ПРОТЕКТ ЕООД, гр. София, обект: „Оранжерия”, с. Братаница – изпълнение на настилка от шлайфан бетон /пътеки/ 300 м²
 15. РЕАЛ М ЕООД, гр. Пазарджик, обект: „Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда”, гр. Стамболийски, обл. Пловдивска - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 200 м²
 16. ДЗЗД РК СТРОЙ, гр. Бургас, обект: „Читалище гр. Камено”, обл. Бургас - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 180 м²
 17. ЮНИМЕКС ООД, гр. Стара Загора, обект: „Склад за авточасти”, с. Хрищени община Ст. Загора - изпълнение на настилка от шлайфан бетон 2 050 м²

2016 – 2017 г

 1. ПОЛО 1 ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Склад за промишлени стоки” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 18 т, доставка и монтаж на покривни и стенни панели 850 м², окомплектовки, настилка от шлайфан бетон 500 м²
 2. СОЛВЕКС КП ООД, гр. Кричим, обект: „Производствен корпус за боя за коса” – цялостно изграждане /РЗП 4500 м²/: доставка и монтаж на стоманобетонова конструкция, производство, доставка и монтаж на метална конструкция 48 т, доставка и монтаж на стенни панели 6 260 м², изпълнение на плосък покрив с мембрана 2 000 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон 3 650 м², епоксидни подове 2 100 м², дограма, окачени тавани 1 700 м², стени от гипскартон 500 м², комуникации.
 3. КОЛОРСТАТИК ООД, гр. Пловдив, обект: „Работилница за метални изделия” – доставка и монтаж на покривни и стенни панели 708 м²
 4. ХРОМАКОМ-БЕН ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Складова сграда и офис” - доставка и монтаж на покривни и стенни панели 708 м²
 5. ФИЛИКОН 97 АД, гр. Пловдив, обект: „Производствена база” гр. Пловдив - настилка от шлайфан бетон 380 м²
 6. УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Бургас, обект: „Сграда със смесено предназначение” ж.к. Лазур, гр. Бургас - настилка от шлайфан бетон 1 300 м²
 7. АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД, гр. Смолян, обект: „Производствено складова база – Корпус 2” – Разширение, реконструкция и пристройка” : изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 54 т, доставка и монтаж на покривни панели 2 100 м², доставка и монтаж на окомплектовки, пожароустойчив окачен таван 540 м²
 8. БОРЕЛА ЕООД, гр. Бургас, обект: „Пристанище Бургас 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб” - настилка от шлайфан бетон 5 200 м²
 9. ТЕТА ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Складова база ТЕТА”, гр. Пловдив - настилка от шлайфан бетон 300 м²

2016 г

 1. СТРОЙКОЛУКС ООД, гр. Пловдив, обект: хотел АРТЕ, гр. Велинград - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 20,2 т
 2. БИОХОТЕЛ ЕООД, гр. Пловдив, обект: хотел АРТЕ, гр. Велинград - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 51 т, доставка и монтаж на стенни и покривни PU панели 1050 м²
 3. ВОЛОС 05 ООД, гр. Кричим, обект: „Автомивка” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за сглобяем навес 5,5 т, доставка и монтаж на стенни и покривни PU панели 300 м²
 4. БЛИЦ ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Подвижни мандри” - доставка и монтаж на метална конструкция 2,1 т, полагане на епоксидна подова система 440 м²
 5. СЕВАН ООД, гр. Бургас, обект: „Складова база за селскостопанска продукция”, гр. Камено - настилка от шлайфан бетон 41 000 м²
 6. ВИПЛАСТ ЕООД, гр. София, обект: „Производствена база и административно-битова сграда” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 3,8 т, доставка и монтаж на стенни и покривни PU панели 385 м², монтаж на секционни врати, ремонт на шлайфан бетон
 7. РЕАЛ М ЕООД, гр. Пазарджик, обект: „Производствена и складова база”, гр. Пазарджик – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 83 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 3 614 м²; настилка от шлайфан бетон 5 500 м², доставка и монтаж на окомплектовки
 8. ВИ ЕМ АЙ ООД, гр. Приморско, обект: „Хотелски комплекс” – настилка от щампован бетон 135 м²
 9. УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД, гр. Бургас, обект: „Смесена многофункционална сграда Ултима”, гр. Бургас – настилка от шлайфан бетон 1626 м²
 10. ВЕДЕНА ООД, гр. Пловдив, обект: „Търговско-складова база”, гр. Пловдив - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 1,2 т, доставка и монтаж на стенни PU панели 280 м²
 11. АРТЕЛ ЕООД, гр. Бургас, обект: „Складова база на магазин Зора” – настилка от шлайфан бетон 210 м²

2015 – 2016 г

 1. ХЕПИ ФРУТС ООД, с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдивска, цялостно изграждане на 3 обекта:

  „Склад за селскостопанска техника с битова и офис част”,

  „Разширение на хладилна камера и пристройка”,

  „Изграждане на климатизирана сграда, част от оранжериен комплекс”

  Извършени СМР: нулев цикъл; вертикална планировка; изработване, доставка и монтаж на метална конструкция 122 т; доставка и монтаж на покривни и стенни панели 4 300 м²; настилки от шлайфан бетон 5 500 м²; окачени тавани, стени от гипсокартон 466 м², дограма, комуникации

2015 г

 1. МАДАРА НФ ООД, гр. Варна, обект: „Хотел Мадара”, кк Зл. Пясъци – доставка и монтаж на покривни панели тип „керемида“ 300 м², окомплектовки
 2. БРАЙТ 2000 ООД, гр. Пловдив, обект: „Търговско-складова база Брайт 2000” - ремонтни дейности; демонтаж/монтаж на термопанели
 3. БИБОВ и КО ООД, гр. Пловдив, обект: „Завод за прозводство на PVC гранулат”, с. Оризари – монтаж на метална конструкция 10,5 т, изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 250 м²
 4. МЕГЛЕ България ЕООД, гр. Шумен, обект: „Помещение за съхранение на химикали”, доставка и монтаж на ламарина и конструкция от неръждаема стомана, покривни и стенни термопанели с облицовка от ламарина от неръждаема стомана, отремонтиране на епоксидни подове, полагане на полиуретаново покритие
 5. АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ – Банкя ООД, гр. София, обект: „Преместваем обект за търговски и обслужващи дейности” - производство, доставка и монтаж на метална конструкция 10 т
 6. ДАМЯНОВ 63 ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Оризарна”, с. Йоаким Груево, обл. Пловдивска – производство и доставка на метална конструкция 20,5 т
 7. ЕМИ ООД, гр. Бургас, обект: „Търговски комплекс – бензиностанция с обслужваща сграда и автомивка”, кв. „Победа”, гр. Бургас – цялостно изграждане: изработка и монтаж на метална конструкция 53 т, доставка и монтаж на стенни панели 250 м², доставка и монтаж на покривна ЛТ ламарина 1050 м², изпълнение на топло и хидроизолация на покрив 270 м², окомплектовки, настилка от шлайфан бетон 1 500 м²
 8. УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД, гр. Бургас, обект „Смесена многофункционална сграда с жилища, обществено обслужване и подземен паркинг”, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас – настилка от шлайфан бетон 3 051 м²
 9. СЕВАН ООД, гр. Бургас, обект: „Складова база за земеделска продукция”, с. Крушево - настилка от шлайфан бетон 5 500 м²
 10. СТОУН ЦЕНТЪР ЕООД, гр. София, обект: „Хале”, с. Иваняне – настилка от шлайфан бетон 1 900 м²
 11. РЕЗОС ЕООД, гр. Бургас, обект: „Навес за складиране”, гр. Елин Пелин – настилка от шлайфан бетон 1 200 м²
 12. СТИЛ 96 ЕООД, гр. Кърджали, обект: „Автосервиз за леки автомобили и камиони”, гр. Хасково – настилка от шлайфан бетон 1 000 м²
 13. ПОЛИФЛЕКС ООД, гр. Пловдив, обект: „Цех за производство на фотополимерни печатни форми” РЗП 2 000 м², гр. Пловдив – цялостно изграждане: вертикална планировка, нулев цикъл, метална конструкция 160 т, покривни и стенни панели 1 270 м², окомплектовки, дограма, индустриални подове 2 600 м², преградни стени от гипсокартон 1 526 м², окачени тавани 1 870 м², полиуретанов под 1 360 м², комуникации /Ел., ВиК, ОВ и др./
 14. ВАЛЕНТИН КИРКОВ, с. Труд, обл. Пловдивска, обект: „Магазин за хранителни стоки” – доставка и монтаж на метална конструкция 3,5 т, окомплектовки, покривни и фасадни PU панели
 15. ФИЛИКОН 97 АД, гр. Пловдив, обект: „Производствена база” гр. Пловдив – полагане на епоксидна подова система 117 м²
 16. РАДИКОМ ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Склад за съхранение на подправки”, с. Калековец, обл. Пловдивска - доставка и монтаж на метална конструкция 4 т
 17. СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Предприятие за производство на сензори”, с. Царацово, община Марица, обл. Пловдивска – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за климатични камери 8,7 т
 18. БУРГАС КОМЕРС АД, гр Бургас, обект: „Складова база Бургас Комерс” – настилка от шлайфан бетон 160 м²
 19. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ, гр. Велинград, обект: „Остъкляване на съществуващ балкон и ремонт на покривна конструкция”, гр. Велинград - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 3,8 т
 20. МЕБЕЛИ ИДЕЯ ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Складова база” – изграждане на пристройка и надстройка на съществуваща сграда: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 86 т, доставка и монтаж на покривни и стенни панели 1 540 м², настилка от шлайфан бетон 860 м²
 21. УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД, гр. Бургас, обект: „Крайпътен обслужващ комплекс”, с. Кръстина, община Камено, обл. Бургаска – настилка от шлайфан бетон 451 м²
 22. САРИС ООД, гр. Пловдив, обект: „Производствена база” - настилка от шлайфан бетон 553 м²
 23. АВТОТРАНСФЕР ВРАБЕЦА ЕООД, гр. Пловдив, обект: „ Офис сграда, автосервиз, диагностичен пункт и склад за авточасти” - цялостно изграждане: вертикална планировка, нулев цикъл, метална конструкция 21 т, покривни и стенни панели 780 м², окомплектовки, дограма; настилка от шлайфан бетон 267 м²
 24. ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ–КОЗЛОДУЙ АД, гр. Козлодуй, обект: „Площадка АЕЦ” - настилка от шлайфан бетон 1200 м²

2014 – 2015 г

 1. РОЗАИМПЕКС ООД, гр. Пловдив, обект: „Склад за козметични суровини” – преустройство, реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща сграда: вертикална планировка, нулев цикъл, стоманобетонова конструкция за първи етаж 1000 м², изработка и монтаж на метална конструкция 68 т, доставка и монтаж на покривни и стенни панели 3 000 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон 2 000 м²
 2. АРНИ ГРУП ЕООД, гр. Първомай, обект: „Складово хале към цех за производство на контактни елементи”, гр. Първомай, обл. Пловдивска – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 16,50 т, доставка и монтаж на покривна и стенна LT ламарина 6,1 т, окомплектовки
 3. БИБЪЛ КОМЕРС ООД, гр. Пловдив, обект: „Склад за безалкохолни напитки”, гр. Пловдив – цялостно изграждане на складова база и офиси 3 500 м²: вертикална планировка 6 000 м², нулев цикъл, метална конструкция 150 т, покривни и стенни панели 5 600 м², окомплектовки, дограма, индустриални подове, комуникации
 4. РЕАЛ М ЕООД, гр. Пазарджик, обект: „Хале”, с. Паталеница, обл. Пазарджишка – настилка от шлайфан бетон 550 м²
 5. ДАНИ-ДА 2001 ООД, гр. Пловдив, обект: „Цех за разфасоване на маслини” – настилка от шлайфан бетон 250 м², полагане на епоксиден под 330 м²

2014 г

 1. ЕЛКО ООД, гр. Пловдив, обект: „Хладилни складове” – цялостно изграждане и „Разширение на производствен цех”: нулев цикъл, метална конструкция 26 т, стенни и покривни панели 1 100 м², индустриални подове и покрития 560 м², окомплектовки, дограма и врати
 2. ПФК БОТЕВ АД, гр. Пловдив, обект: Футболен комплекс „Ботев”, кв. Коматево, гр.Пловдив – изграждане на трибуни за 1 000 човека: метална конструкция 45 т, настилка от шлайфан бетон 400 м²
 3. МЕГАХОЛД ООД, гр. Пловдив, обект: „ Жилищна сграда” в Пловдив - изработка, доставка и монтаж на покривна метална конструкция 5 т
 4. САОТАБАКОТРЕЙД ООД, гр. Пловдив, обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопанска техника”, гр. Първомай - цялостно изграждане: вертикална планировка 1 000 м², нулев цикъл, метална конструкция 30 т, покривни и стенни панели 1200 м², окомплектовки, дограма, индустриални подове, комуникации
 5. ВЕДЕНА ООД, пицарии ВЕРДИ, кафе АВЕНЮ, М СТРОЙ 2006 ООД - метални конструкции с различно предназначение 15,5 т, покривни и стенни панели 350 м², окомплектовки
 6. СЕВАН ООД, гр. Бургас, обект: „Складова база за селскостопанска продукция”, гр. Камено - настилка от шлайфан бетон 25 000 м²
 7. СВЕТИ СТИЛИЯН ООД, гр. Пловдив, обект: „Магазин за църковни и промишлени стоки – разширение на съществуваща сграда” - цялостно изграждане: нулев цикъл, стени, покривна метална конструкция 3 т, доставка и монтаж на покривни панели 210 м², вертикална планировка
 8. МЕСКОМ - ПОПОВ ООД, гр. Пловдив – Цялостно изграждане на магазин за месо: вертикална планировка 850 м², нулев цикъл, метална конструкция 18 т, покривни, стенни и хладилни панели 1 600 м², окомплектовки, дограма, настилка от шлайфан бетон 350 м², епоксиден под 210 м², комуникации
 9. ФИЛИКОН 97 АД, гр. Пловдив, обект: „Производствена база” гр. Пловдив - настилка от шлайфан бетон 730 м², епоксидни подове 1200 м²
 10. ВИ КЕЙ ДЖИ ГРУП АД, гр. София, обект: „Луна парк”, к.к. Слънчев бряг - настилка от шлайфан бетон 3 470 м²
 11. РУСЕНОВ ЕООД, гр. Ямбол, обект: „Цех за преработка на месо”, гр. Ямбол - настилка от шлайфан бетон 1 050 м²
 12. Индустриални подове от шлайфан бетон на различни обекти , - 5 500 м²
 13. УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД, гр. Бургас, обект: „Винарна”, местност Орешака, землище с. Славянци, общ. Сунгурларе – настилка от шлайфан бетон 2 000 м²
 14. БОМАКО ООД, гр. Пловдив, обект: 3 обекта „Заведения за бързо хранене” в София и Пловдив - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 6,7 т
 15. ГРОЗДАНОВ 64 ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Пристройка и преустройство на съществуваща сграда в автоцентър, сервиз, магазин, автомивка, склад и офис”, с. Брани поле, общ. Родопи, обл. Пловдивска – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 13 т, покривни и стенни панели 750 м², окомплектовки
 16. СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД, гр. Кричим, обект: „Ремонт на паркинг навес и трафопост”, гр. Кричим, изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 2,5 т, доставка и монтаж на покривни панели 100 м², доствка и монтаж на ажурна ограда, настилка от шлайфан бетон 200 м²
 17. ТЕРМОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ООД, гр. София - изработка на заготовки за стоманени тръби с дължина 1500 мм, Ф 1000; 900; 800 и 700 мм - 21,4 т
 18. АВТОКОНТРОЛ СЕРВИЗ ООД, гр. Свиленград, обект: „Пункт за ГТП” гр. Свиленград – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 11,8 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 680 м², окомплектовки
 19. МОСТРОВ КАР ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Диагностичен пунк за обслужване на автомобили”, с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдивска - изработване на метална конструкция 7,70 т
 20. ВАРНА ТРАКС ЕООД, , гр. Варна, обект: „Сервизна база със склад, офиси и изложбена площ” гр. София – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12,60 т, доставка и монтаж на ЛТ ламарина за оставащ кофраж, стени от гипсо картон и окачени тавани 450 м²
 21. ЕДНОРОГ 2014 ООД, гр. Свиленград, обект: „Детски парти център”, гр. Свиленград - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 4,00 т, доставка и монтаж на покривни панели 210 м², окомплектовки
 22. ВЛАДИМИР ШОПОВ ЕТ, гр. Кричим, обект: „Сервиз за земеделска техника”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12,70 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 750 м², окомплектовки
 23. ВОЛОС 05 ООД, гр. Кричим, обект 1: „Сервиз за земеделска техника” – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 13 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 670 м², окомплектовки; обект 2: „Навес” – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 7,2 т
 24. ЕМ СТРОЙ ООД, гр. Раковски – изработка и монтаж на метална конструкция 3 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 200 м², окомплектовки

2013 – 2014 г

 1. РЕТРО-М, гр.Пловдив, обект: „Разширение на производствен цех, фасадиране на стари сгради” 500 м²: нулев цикъл, метална конструкция, стенни и покривни панели, окомплектовки
 2. ДАНИ-ДА 2001 ООД, гр. Пловдив, обект: „Цех за разфасоване на маслини” – полагане на епоксиден под 250 м²
 3. ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Цех за производство на метални изделия за автомобилната индустрия”, РЗП 1 500 м² - цялостно изграждане: нулев цикъл, метална конструкция 77 т, стенни и покривни панели 2 800 м², окомплектовки, комуникации
 4. ИВАНА 2013 ООД, гр. Пловдив, обект: „Пункт за ГТП” хале 1 - цялостно изграждане: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12,4 т, доставка и монтаж на термопанели 700 м², доставка и монтаж на окомплектовки 215 м, изпълнение на настилка от шлайфан бетон 200 м²
 5. РЕАЛ М ЕООД, гр. Пазарджик, обект: „Фабрика за производство на растителни масла” с. Мало Конаре, община Пазарджик: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12,5 т, LT ламарина 320 м², окомплектовки, индустриални подове и паркинги 1 500 м²
 6. СУНИ ТРАНС ЕООД, гр. Смолян, обект: „Складова база и автосервиз”, с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдивска – изработка, доставка и монтаж на покривна метална конструкция 35 т, доставка и монтаж на покривни панели 1 900 м²
 7. СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД, гр. Кричим, обект: „ Производствени цехове- ремонт”: покривна метална конструкция 18 т, покривни панели 600 м², окомплектовки, дограма, мазана хидроизолация MS полимер по покриви 350 м²
 8. Индустриални подове от шлайфан бетон на различни обекти - 16 000 м²
 9. ПИРИНСКО ПИВО АД, гр. Благоевград, обект:, „Преустройство и ремонт на отделение Хладилно - настилка от клинкер 340 м², епоксидни покрития, дограми, метална конструкция 12 т, стенни панели 250 м², окомплектовки и др.

2012 -2013 г

 1. ВИ ПЛАСТ ЕООД, гр. София, обект: „Предприятие за преработка на вторична пластмаса”, с. Ягодово, обл. Пловдив: 1. Усилване на стара стоманена конструкция 1 500 м ²- 35 т подмяна на стенни и покривни панели, и дограма; 2. Изграждане на нов производствен цех 400 м², стоманена конструкция 46 т, стенни и покривни панели 1 220 м², окомплектовки, нулев цикъл, индустриални подове 3 000 м², индустриални врати и дограма
 2. ПРОКОС ООД, гр. Пловдив, обект: „Комплекс атомивка, пункт за ГТП, сервиз” – цялостно изграждане: нулев цикъл, вертикална планировка, индустриални подове 1400 м², изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12 т, стенни и покривни панели 700 м², окомплектовки, дограма
 3. СОЛВЕКС КП ООД, гр. Кричим, обект: „Административно обслужваща сграда”, гр. Кричим РЗП 1 500 м²: топлоизолация, окачени фасади, вертикална планировка, подови настилки, саморазливен епоксиден под в лаборатории, електроинсталация, ВиК, гипскартон, окачени тавани, боядисване, дограма и др.
 4. РЕТРО-М ООД, гр. Пловдив, обект: „Помощно хале” - изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 8 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 260 м², окомплектовки 70 м, настилка от шлайфан бетон 120 м²
 5. КУНИНО ЕНЕРДЖИ АД, гр София, обект: „Деривационен канал на МВЕЦ Кунино” – полагане на бетонова облицовка по стени 19 200 м², импрегниране на бетонови повърхности над водата, фугиране с полиуретан

2011 -2012 г

 1. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Изграждане на лаборатория в Шуменско пиво” бетонова и метална конструкция 8 т , стенни и покривни термо панели 420 м², окомплектовки, електро, ВиК, ОВ, гипсокартон, окачени тавани, боядисване, дограми, настилки, вертикална планировка 500 м²
 2. ДАН-92 ЕООД, гр. Сливен, обект: ”Цех за дървена дограма”, с. Мусачево, обл. София доставка и монтаж на метална конструкция 28 т, доставка и монтаж на термопанели 2 200 м², доставка и монтаж на окомплектовки
 3. РЕТРО-М ООД, гр. Пловдив, обект: „Навес - открит склад за суровини” и „Рекламни билбордове”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 5 т, LT ламарина 180 м², окомплектовки 72 м
 4. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: Изграждане на отделение „Водоподготовка” в „Пиринско пиво” АД - метална конструкция 17 т, термо панели 1 260 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон, настилка от клинкерни плочки, фундаментна плоча, електро, ВиК, ОВ, дограми 350 м²
 5. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: Помещение за съхранение на химикали в „Пиринско пиво” АД - настилка от шлайфан бетон, предпазно епоксидно покритие по стени и таван 420 м², саморазливен епоксиден под 110 м²
 6. Реновация на пешеходна зона „Стар център” гр. Смолян – изпълнение на настилка от щампован бетон 5 600 м²
 7. Н СИЕ Х – КЪЧЕВИ ООД, гр. Сливен, обект: „Предприятие за преработка на плодове чрез сушене”, гр. Карнобат – полагане на настилка от шлайфан бетон 1 625 м²
 8. ДАН-92 ЕООД, гр. Сливен, обект: Складове за промишлени стоки, офиси и пункт за измиване в център за селскостопанска техника на фирма „Оптиком”, гр. Стара Загора – производство, доставка и монтаж на метална конструкция 37,5 т, монтаж на покривни и стенни панели 1145 м², окомплектовки 450 м²
 9. ДИЕЛ КОМЕРС ООД, гр. Варна, обект: „Производствена сграда” – доставка и монтаж на метална конструкция 8 т
 10. КОЛХИДА ЕООД, гр. Самоков, обект: „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в производствена и административна”, гр. Симитли – полагане на настилка от шлайфан бетон 1 500 м²

2009 -2011 г

 1. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: Префасадиране и вътрешен ремонт на сграда „Варка” в Шуменско пиво АД - метална конструкция, LT ламарина, окомплектовки 1 800 м²; гипсокартон, боядисване, настилки от гранитогрес 3 500 м², подмяна на хидроизолация 1 300 м², подмяна на дограма 350 м²
 2. РЕТРО-М ООД, гр. Пловдив, обект: „Шоурум за мебели”- изработка, доствка и монтаж на метална конструкция 12 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 500 м², окомплектовки 240 м, настилка от шлайфан бетон 363 м², вертикална планировка 350 м²
 3. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Разширение на цех „Филтър” в Шуменско пиво” – фундаменти, метална конструкция, термо панели, окомплектовки, настилки от шлайфан бетон, саморазливен епоксиден под 500 м²
 4. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Промяна на канализация в Шуменско пиво” - монтаж на решетъчни канали, настилки от клинкерни плочки 350 м²
 5. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Изграждане на бетонови площадки на територията на Пиринско пиво” 1 000 м²
 6. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Изграждане на помещение за съхранение на натриева основа в Пиринско пиво” - метална конструкция, термо панели, окомплектовки, настилка от шлайфан бетон, настилка от клинкерни плочки 150 м²
 7. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Ремонт на подове, стълбища и площадки в Пиринско пиво” 700 м² /полиуретанови подове и настилки от гранитогрес/; изграждане на преградни стени 800 м² /метална конструкция, термо панели, окомплектовки/
 8. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Саниране на сгради в Пиринско пиво” – 3 600 м² /метална конструкция 28 т, термо панели 3 600 м², окомплектовки/ и вътрешен ремонт 4 000 м² /гипскартон, подмяна на дограми, боядисване, настилки, хидроизолации/
 9. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Разрушаване на стари сгради, изграждане на нов склад и бетонова площадка от шлайфан бетон за товаро–разтоварни дейности в Пиринско пиво” 800 м²
 10. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Изграждане на отделения „Компресорно” и „Водоподготовка” в Пиринско пиво” - нулев цикъл, метална конструкция 21 т, термо панели 1 600 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон 400 м², промишлени врати и дограма
 11. ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД, гр. Варна, обект: Рехабилитация на Републикански път I-2 Русе – Разград. Мост над р. Дунав от км. 0+000 до км. 1+053”- полагане и обработка на бетонова настилка 7 200 м²
 12. АРТИСТИКО ЕООД, гр. Пловдив, обект: „Производствена база Артистико” гр. Пловдив - настилка от шлайфан бетон 560 м²
 13. ЗООВЕТ ЕООД, гр. Габрово, обект: „Складова база” - настилка от шлайфан бетон 900 м²
 14. ДОРИНТ ООД, гр Пловдив, обект: „Открити паркинги” - настилка от шлайфан бетон 1 000 м²
 15. СТРОМ 21 ООД, гр. София, обект: „Производствени помещения” - настилка от шлайфан бетон 430 м²
 16. ТРАНСТРОЙ 2001 ООД, гр. Божурище, обект: „Производствени помещения” - настилка от шлайфан бетон 900 м²
 17. СИТИ БИЛДИНГ ООД, гр. Варна, обект: „Подземни паркинги” - настилка от шлайфан бетон 1350 м²
 18. ФЛОРИНА БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Производствена база Флорина” - ремонт на клинкерни подове
 19. ФИЛИКОН 97 АД, гр. Пловдив, обект: „Производствена база” – полагане на епоксиден под 240 м²

2005 – 2008 г

 1. СТИЛМЕТ АД, гр. София, обект: „Складова база Стилмет” с. Радиново - настилка от шлайфан бетон 2 300 м²
 2. СИНХРО ООД, гр. Пазарджик, обект: „Шоурум Синхро”, гр. Пазарджик - настилка от шлайфан бетон 1 200 м²
 3. ИМЕКС ООД, гр. Пазарджик, обект: „Шоурум Имекс”, гр. Пазарджик - настилка от шлайфан бетон 600 м²
 4. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Складове и производствени площи в Шуменско пиво” - настилка от шлайфан бетон 2 400 м²
 5. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Складове за готова продукция в Пиринско пиво”– настилка от шлайфан бетон 6 600 м²
 6. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Вътрешнозаводски пътища в Пиринско пиво” - настилка от шлайфан бетон 2 600 м²
 7. ЧИКЪН ГРУП ООД, гр. Бургас, обект: „Складова база Чикън груп”, гр. Бургас – настилка от шлайфан бетон 1 200 м²
 8. ЛИБРА ГРУП ООД, гр. Бургас: „Складова база Либра” настилка от шлайфан бетон 900 м²
 9. НТМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Пазарджик, обект: „Фабрика за водолазно оборудване MARES HEAD” - настилка от шлайфан бетон 5 600 м²
 10. ТЪРГОВИИТЕ, гр. Пловдив, обект: „Складове” гр. Пловдив - настилка от шлайфан бетон 1700 м²
 11. СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД, гр. Пловдив, обект: „Складове” - настилка от шлайфан бетон 2700 м²
 12. OMV БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София, обект: „Търговски комплекс OMV”, Сл. Бряг- настилка от шлайфан бетон 130 м²
 13. ДЖИЛИ СОЙ ЕТ, гр. Дулово, обект: „База за съхранение и преработка на слънчоглед” –настилка от шлайфан бетон 7 000 м²
 14. ФИЛИКОН 97 АД, гр. Пловдив, обект: „Производствена и складова база” - импрегниране на бетонова настилка 5 000 м²
 15. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Възстановяване монолитността на бетона и усилване на стоманобетоновата конструкция с метална конструкция на кота 0,00 и кота 0,04 в Пиринско пиво” 4 300 м²
 16. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Изпълнение на настилки от клинкерни плочки в Пиринско и Шуменско пиво” 5 000 м²
 17. КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, обект: „Изграждане на битови помещения в Пиринско пиво” – метална конструкция, гипсокартон, окачени тавани, боядисване, настилки, ВиК, ОВИ, дограма 200 м²
 18. Хотел Галатея, Свети Влас - гипсови машинни мазилки 8 000 м², топлоизолация 2700 м²
 19. 19. Топлоизолации – кооперации в гр. Пловдив 2 500 м²

Общо 178 обекта

Предлаганите от нас материали са вложени в изпълнението на много обекти, част от които:

 1. Хотелски комплекс Роял Барсело, к-с Слънчев бряг, хотелски комплекс Емералд, с. Равда – хидроизолации на основи, бани и тераси
 2. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, гр. Пловдив, Месокомбинат Маджаров, гр. Пловдив – смеси за замонолитване на метални колони и елементи
 3. ВЕЦ Тополница, яз. Карагьол, яз. Ал. Стамболийски, яз. Батак, яз. Студен кладенец, яз. Беглика, каскада Рила, ВЕЦ Кричим, Пристанищен к-с гр. Бургас /естакади/ – смеси за възстановяване монолитността на бетона, смеси за антикорозия и адхезия, смеси за саниране на видим бетон
 4. МОЛ Стара Загора – лепила за плочки
 5. Комплекс Свети Никола 1 и 2, Черноморец /40 000 м²/ - лепила за плочки, хидроизолации за бани и тераси, импрегнатор за камък
 6. АЕЦ Козлодуй - складове /3 500 м²/, Екстра пак, гр. В.Търново - производствени и складови площи /17 000 м²/, увеселителен парк, гр. София /38 000 м²/, бензиностанции ЕКО, магазин Алати, гр. Варна /3 600 м²/, магазин BAUMAX, гр. Пловдив /5 000 м²/, „Захарни изделия”, гр. Варна 5 000 м² - материали за цялостно изпълнение на настилки от шлайфан бетон /посипки, фибри, импрегнатори на епоксидна и силикатна основа, влагозадържащи течности, полиуретанов фугопълнител/
 7. Летище Пловдив и летище Бургас - разширения, ВЕЦ комплекс „Велинград”, пристанище Варна Запад – полипропиленови фибри
 8. Каменица АД – саморазливни епоксидни покрития, водоразтворим епоксиден фугатор
 9. Биовет АД – посипки за шлайфан бетон, полипропиленови фибри, импрегнатор на епоксидна основа
 10. Предприятие за фотоволтаици, гр. София – полиуретанов под 1 200 м², индустриални подове 2 500 м²

Ние гарантираме на нашите клиенти качествено изпълнение, влагане на оферираното количество материали и спазване на технологичните изисквания за изпълнението на всеки вид СМР.

Управител:

/инж. Ж. Катрафилов/

Call Now Button