Строителство

КАТРА ТРЕЙД е вписана в Централния професионален регистър на строителя с решение на комисията и протокол №0153/20.08.2009 за изпълнение на строежи със следния обхват: ПЪРВА група /строежи от ТРЕТА до ПЕТА категория/ и ПЕТА група.
    Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, елетронни съобщителни мрежи и    съоръжения
    Пета група – отделни видове СМР съгласно Националната квалификация на икономическите дейности
Основен приоритет за нас е цялостно изграждане на индустриални обекти, включващо етапите от проектиране до въвеждане в експлоатация, с което спестяваме време и средства на нашите клиенти.

КАТРА изпълнява със собствени специалисти, механизация и продукти:

Като подизпълнители, контролираме и изпълняваме:

  •      Производство и монтаж на метални конструкции
  •      Доставка и монтаж на термопанели и LT ламарина
  •      Изпълнение на плоски покриви
  •           (LT ламарина, минерална вата, PVC мембрана)
  •      Шлайфани бетони
  •      Индустриални и декоративни подови покрития
  •      Мазани хидроизолации
  •      Изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи
  •      ВиК , ОВК и Електро инсталации
  •      Вертикална планировка и довършителни дейности

В консорциум с наши партньори изпълняваме обекти от ПЪРВА и ВТОРА категория.

Call Now Button