Проекти

2020 г.

ДИРЕКТ ООД2. АНДИ-БГ ООД – гр. Пловдив, обект: „Производствено-складова база за тръбни заготовки и административна сграда”, с. Труд, обл. Пловдив: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 11 т; доставка и монтаж на полиуретанови, и панели с изолация от минерална вата 470 м².

ХАЙТОВИ СИЕ ООД – гр София, обект: „Магазин МАНИЯ “, гр. София, кв. Враждебна: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 48 т, доставка и монтаж на стенни панели 1100 м², окомплектовки 730 м, плосък покрив /LT ламарина, минерална вата, РВС мембрана/ 1615 м², изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 615 м².

ХИДРОБЕТОН ООД – гр. София, обект: „База Хидробетон” в Индустриален и логистичен парк, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 600 м².

М.М-КОМЕРС ЕООД – с. Равда, обл. Бургас, обект: ”Супермаркет ММ Комерс” кк Слънчев бряг: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 200 м².

2019-2020 г.

ЕЛКО МЕС ООД – гр. Пловдив, обект: „Предприятие за месопреработка” – цялостно изграждане – РЗП 8 500 м² : изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 670 т, доставка и монтаж на фасадни и хладилни панели 14 500 м², настилки от шлайфан бетон 10 000 м², антибактериално полиуретаново покритие 2 452 м², плосък покрив /LT ламарина, минерална вата, РВС мембрана/ 3 500 м², нулев цикъл, вертикална планировка, Ел., В и К, ОВИ, хладилна част, всички довършителни СМР.

ДОРОСЛАВА СТРОЙ ООД – гр. Бургас, обект: „Логистична база Дорослава Строй”, гр. Бургас: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 277 т, монтаж на панели 6 627 м² – полиуретанови, с изолация от минерална вата и поликарбонатни; доставка и монтаж на окомплектовки 3 518 м.

ВИПЛАСТ ЕООД – гр. София, обект: „Разширение на съществуваща производствена сграда” в гр. Пловдив: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 146 т, доставка и монтаж на стенни полиуретанови и панели с изолация от минерална вата 5 000 м² , изпълнение на настилка от шлайфан бетон 7 700 м².

АГРИЯ АД – гр. Пловдив, обект: „Производствена база Агрия – инсталация на регенерация за манганов сулфат” : доставка и монтаж на технологично оборудване.

2019 г.

БАУ СИСТЕМ ООД – гр. Пловдив:

Обект 1: „Надстрояване с един етаж на ILI OFFICE CENTER”, гр. Пловдив: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 74 т, окомплектовки 610 м; доставка и монтаж на покривни панели 1 717 м².

Обект 2: „Комплекс Ес  Пропърти”, с. Стряма, община Раковски: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 91 т, доставка и монтаж на фасадни панели 1 200 м², LT ламарина 1 800 м²; окомплектовки 236 м.

GP GROUP – ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ЕООД – гр. София, обект: „Комплексна автоснабдителна станция“ м. Могилите, район Кремиковци: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 57 т.

ВИКИНГ-Т ООД – гр. Пловдив, обект: „Складова база за работно облекло и шоурум“, с. Марково, обл. Пловдив: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 33 т, настилка от шлайфан бетон 3 400 м², доставка и монтаж на стенни панели /PU и RW/ 2 760 м².

КРЕМИ ООД – гр. Бургас, обект: „Складове за промишлени стоки”, м. Мадика, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 6 730 м².

КОЗЛОДУЙ ООД – гр. Бургас, обект: „Производствена и складова база”, ПЗ „Север”, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 3 240 м².

СЕВАН ООД – гр. Бургас, обект: „Складова база за селскостопанска продукция”, гр. Камено: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 3 000 м².

КАМО БИЛД ГРУП ООД – гр. Варна, обект: „Епископската базилика на Филипопол – консервация, реставрация и експониране”, гр. Пловдив: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 76 т.

ТАЛ ИНВЕСТ ЕООД – с. Казичене:

Обект 1: „Склад пристройка” към промишлена сграда в с. Казичене, Столична община, район Панчарево: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 15 т, доставка и монтаж на покривни и стенни полиуретанови панели 400 м².

Обект 2: „Навес” към фабрика за производство на алуминиеви и PVC конструкции, с. Казичене-Запад, Столична община, район Панчарево: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 9 т, LT ламарина 460 м², окомплектовки 100 м.

БИО ХОТЕЛ ООД – гр. Пловдив, обект: „Пристройка на декинг и ресторант”, АртеХотел, Велинград: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 11 т.

ЕНЕВИ МОТОРС ООД – гр. Пловдив, обект: „Открит автосалон с обслужваща сграда”, с. Оризари, община Родопи, гр. Пловдив: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 11,6 т; доставка и монтаж на стенни полиуретанови панели 400 м².

КУКОВ ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Складова база” , с. Марково, община Родопи, гр. Пловдив: доствка и монтаж на полиуретанови термопанели 4 500 м².

ПРОФИ-2016 ООД – гр. Сливен, обект: „Производствена база и складове за ядки” на фирма „Кронос”: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 4000 м².

ТЕМПЕКС ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Склад за промишлени стоки”: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 4000 м2

ХАЙТОВИ СИЕ ООД – гр София, обект: „Магазин PEPCO “: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 22 т, доставка и монтаж на стенни панели 400 м², плосък покрив /LT ламарина, минерална вата, РВС мембрана/ 650 м², настилка от шлайфан бетон 600 м².

АСТИ ГРУП ООД – гр. Бургас, обект: „Складово-производствени сгради”,  УПИ XV-763 кв.43, ПЗ Север, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1800 м².

МГА ИНВЕСТ ЕООД – гр. Бургас, обект: „Складова и производствена сграда” гр.Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 2613 м².

МАЛКИ ОБЕКТИ – изпълнение на настилки от шлайфан бетон 5 100 м², изработка, доставка и монтаж на метална метална конструкция /пана по определени размери/ 1,9 т.

2018 – 2019 г.

ЕКО-Ф ЕАД – гр. София, обект: „Мандра Карабунар – изграждане на хладилнa база за съхранение на млечни продукти с цех за разфасовка на млечни продукти”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 120 т, LT ламарина 770 м², доставка и монтаж на покривни и стенни панели 2 445 м², окомплектовки 1318 м, изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 255 м², антибактериално покритие 1 300 м², ЕЛ, ОВИ, соларна инсталация.

РЕАЛ М ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Складова база“: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 100 т, доставка и монтаж на покривни, и стенни панели 3 000 м², настилки от шлайфан бетон 3 500 м².

РУХАУС ООД – гр. София, обект: „Жилищна сграда с магазини, СПА, подземен паркинг и трафопост”, гр. София, кв. Лозенец: настилка от шлайфан бетон 4 400 м².

ХАЙТОВИ СИЕ ООД – гр София, обект: „Магазин за конфекция“: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 55 т, доставка и монтаж на стенни панели 750 м², плосък покрив /LTламарина, вата, РВС мембрана/ 900 м², настилка от шлайфан бетон 900 м².

 

2018 г.

ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Хале – Юнит Тотал Реал”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 33 т, доставка и монтаж на термопанели 570 м², изпълнение на индустриална настилка.

ЛЪКИ СТРОЙ 2011 ЕООД – гр. Велико Търново, обект: „Търговски комплекс ПРАКТИКЕР”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 107 т.

ЖАНЕТ ООД – гр. Несебър, обект: Хипермаркет „Жанет”, гр. Несебър – изграждане на хладилни камери и навес: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 26 т, доставка и монтаж на покривни, стенни и хладилни панели 1 050 м², полагане на настилка от шлайфан бетон 130 м².

ДИД 02 ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Склад за строителни материали”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 11 т, доставка и монтаж на стенни, и покривни панели 200 м².

ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРОИТЕЛЕН ХОЛДИНГ ЕООД, гр. Бургас, обект: „Сграда със смесено предназначение”, ж.к. Лазур, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1800 м²

БУЛИМПЕКС ЕООД – гр. Бургас,

Обект 1: „Складова база с автосервиз”, УПИ XII-10, м. Мадика, ПЗ Север, гр. Бургас: настилка от шлайфан бетон 6 100 м².

Обект 2: „Ремонтно халие за камиони и бензиностанция”, УПИ IV-543, кв. 44, ПЗ Север, гр. Бургас: настилка от шлайфан бетон 1 510 м².

ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД – гр. София,

Обект 1: „Жилищна сграда”, ж.к. Възраждане, ул. Ивайло, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 135 м².

Обект 2: „Сграда със смесено предназначение”, ж.к. Славейков, обект Зенит 2 до II-ро РПУ, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 386 м².

ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ООД – гр. София, обект: Магазин „Зора”, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 200 м².

ЕЛИТ АВТО ООД – гр. Пазарджик, обект: „Сграда със складово предназначение”, гр. Пазарджик: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 670 м².

РИГЕЛ 99 ООД – гр. Пловдив, обект: „Склад за промишлени стоки и офиси” в УПИ III-14, кв. 69, местност „Вълчи връх”, гр. Бургас: шлайфан бетон 2 000 м².

БК ГОРНА БАНЯ ООД – гр. София, обект: „Нов цех”: полагане на епоксидна подова система 700 м².

МАЛКИ ОБЕКТИ – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 18 т, изпълнение на настилки от шлайфан бетон 6 210 м².

2017 – 2018 г.

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – гр. София, обект: „Многофункционална сграда №15”, Бизнес парк София: изработка, доставка и монтаж на поцинкована метална конструкция за окачени фасади 66 т.

ЕЙ ДЖЕЙ ПАРТНЪРС АД – гр. София, обект: „Жилищен комплекс ФЛОРА-2”: изработка, доставка и монтаж на декоративни парапети от неръждаеми тръби 3 600 м.

ЖАНЕТ ООД – гр. Свиленград, обект: Хипермаркет „Жанет” и „Автогара”: производство, доставка и монтаж на метална конструкция 250 т, доставка и монтаж на покривни и стенни панели 10 500 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон 9 500 м².

КАТРА ТРЕЙД ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Цех за метални изделия” – цялостно изграждане: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 140 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 4 500 м², доставка и монтаж на окомплектовки 2 580 м, настилка от шлайфан бетон 2 500 м².

СЕВАН ООД – гр. Бургас, обект: „Складова база за селскостопанска продукция”, гр. Камено: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 50 000 м².

МАРКАН ЕООД – гр. София, обект: „Многофункционална сграда № 15”, Бизнес парк София: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 35 т.

ЗП СТАНИМИР ЛАПАТАРЕВ – с. Труд, обл. Пловдивска, обект: „Склад за селскостопанска продукция”- цялостно изграждане: нулев цикъл, изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 23 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 1100 м², окомплектовки, секционни врати, алуминиева дограма, настилка от шлайфан бетон 1 500 м², ограда.

2017 г.

ФИЛПЛАСТ ООД – гр. Пловдив, обект: „Разширение на производствена сграда”, с. Ягодово – цялостно изграждане: нулев цикъл, изработка, доставка изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 16 т, доставка и монтаж на покривни и стенни панели 650 м², окомплектовки, дограма, окачени тавани и стени от гипскартон, настилка от шлайфан бетон 300 м².

АРБО АД – гр. Бургас, обект: „Офис сграда АРБО”, кв. Меден Рудник, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 500 м².

ИГНАТ КРЪСТЕВ – гр. Пловдив, обект: „Автосервиз и пункт за ГТП”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 15,6 т, доставка и монтаж на покривни, и стенни панели 720 м².

ЕМ ЕС ГРУП ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Цех за пластмасови изделия” ремонт и топлоизолация на съществуващата промишлена сграда: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 8 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 1 300 м²; настилка от шлайфан бетон 770 м², доставка и монтаж на окомплектовки 950 м.

ПАРКСТРОЙ БУРГАС ООД – гр. Бургас, обект: „Стопански двор”, с. Българово, обл. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 620 м².

КАСТЕЛА ЕООД – гр. София, обект: „Сграда със смесено предназначение – апартаменти, офиси, магазини и подземни гаражи”, ж.к „Славейков”, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 2 700 м².

БОРЕЛА ЕООД – гр. Бургас, обект: „Складова база ”, с. Крушево, обл. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 8 250 м².

ЮНИМЕКС ООД – гр. Стара Загора, обект: „Склад за авточасти”, с. Хрищени община Ст. Загора: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 2 050 м².

МАЛКИ ОБЕКТИ – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 54 т, доставка и монтаж на термопанели 2 220 м², LT ламарина 650 м², окомплектовки 140 м², изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 200 м².

2016 – 2017 г.

ПОЛО 1 ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Склад за промишлени стоки”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 18 т, доставка и монтаж на покривни, и стенни панели 850 м², окомплектовки, настилка от шлайфан бетон 500 м²

СОЛВЕКС КП ООД – гр. Кричим, обект: „Производствен корпус за боя за коса” – цялостно изграждане /РЗП 4500 м²/: доставка и монтаж на стоманобетонова конструкция, производство, доставка и монтаж на метална конструкция 48 т, доставка и монтаж на стенни панели 6 260 м², плосък покрив /LT ламарина, минерална вата, PVC мембрана/ 2 000 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон 3 650 м², епоксидни подове 2 100 м², дограма, окачени тавани 1 700 м², стени от гипскартон 500 м², комуникации.

УНИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – гр. Бургас, обект: „Сграда със смесено предназначение” ж.к. Лазур, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 300 м².

АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД – гр. Смолян, обект: „Производствено складова база – Корпус 2” – Разширение, реконструкция и пристройка” : изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 54 т, доставка и монтаж на покривни панели 2 100 м², доставка и монтаж на окомплектовки, пожароустойчив окачен таван 540 м².

БОРЕЛА ЕООД – гр. Бургас, обект: „Пристанище Бургас 1-во и 2-ро корабни места и Яхт клуб”: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 5 200 м².

МАЛКИ ОБЕКТИ – доставка и монтаж на термопанели 1 500 м², изпълнение на настилка от шлайфан бетон 680 м².

2016 г.

СТРОЙКОЛУКС ООД – гр. Пловдив, обект: хотел АРТЕ, гр. Велинград: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 20,2 т.

БИОХОТЕЛ ЕООД – гр. Пловдив, обект: хотел АРТЕ, гр. Велинград: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 51 т, доставка и монтаж на стенни и покривни PU панели 1050 м².

ВОЛОС 05 ООД – гр. Кричим, обект: „Автомивка”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция за сглобяем навес 5,5 т, доставка и монтаж на стенни, и покривни PU панели 300 м².

СЕВАН ООД – гр. Бургас, обект: „Складова база за селскостопанска продукция”, гр. Камено: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 41 000 м².

РЕАЛ М ЕООД – гр. Пазарджик, обект: „Производствена и складова база”, гр. Пазарджик: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 83 т, доставка и монтаж на стенни, и покривни панели 3 614 м²; настилка от шлайфан бетон 5 500 м², доставка и монтаж на окомплектовки.

УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД – гр. Бургас, обект: „Смесена многофункционална сграда Ултима”, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1626 м².

МАЛКИ ОБЕКТИ – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 5 т, доставка и монтаж на термопанели 665 м², изпълнение на настилка от шлайфан бетон 350 м².

2015 – 2016 г.

ХЕПИ ФРУТС ООД – с. Ново село, общ. Стамболийски, обл. Пловдивска, цялостно изграждане на 3 обекта:

„Склад за селскостопанска техника с битова и офис част”,

„Разширение на хладилна камера и пристройка”,

„Изграждане на климатизирана сграда, част от оранжериен комплекс”

Извършени СМР: нулев цикъл; вертикална планировка; изработване, доставка и монтаж на     метална конструкция 122 т; доставка и монтаж на покривни, и стенни панели 4 300 м²; настилки от шлайфан бетон 5 500 м²; окачени тавани, стени от гипсокартон 466 м², дограма, комуникации.

 

2015 г.

БИБОВ и КО ООД – гр. Пловдив, обект: „Завод за прозводство на PVC гранулат”, с. Оризари – монтаж на метална конструкция 10,5 т, изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 250 м².

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ – Банкя ООД – гр. София, обект: „Преместваем обект за търговски и обслужващи дейности”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 10 т.

ДАМЯНОВ 63 ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Оризарна”, с. Йоаким Груево, обл. Пловдивска: изработка и доставка на метална конструкция 20,5 т.

ЕМИ ООД – гр. Бургас, обект: „Търговски комплекс – бензиностанция с обслужваща сграда и автомивка”, кв. „Победа”, гр. Бургас – цялостно изграждане: изработка и монтаж на метална конструкция 53 т, доставка и монтаж на стенни панели 250 м², плосък покрив /LT ламарина 1 050 м², изпълнение на топло и хидроизолация на покрив 270 м², окомплектовки, настилка от шлайфан бетон 1 500 м².

УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД – гр. Бургас, обект „Смесена многофункционална сграда с жилища, обществено обслужване и подземен паркинг”, ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 3 051 м².

СЕВАН ООД – гр. Бургас, обект: „Складова база за земеделска продукция”, с. Крушево: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 5 500 м².

СТОУН ЦЕНТЪР ЕООД – гр. София, обект: „Хале”, с. Иваняне: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 900 м².

РЕЗОС ЕООД – гр. Бургас, обект: „Навес за складиране”, гр. Елин Пелин: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 200 м².

СТИЛ 96 ЕООД – гр. Кърджали, обект: „Автосервиз за леки автомобили и камиони”, гр. Хасково: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 000 м².

ПОЛИФЛЕКС ООД – гр. Пловдив, обект: „Цех за производство на фотополимерни печатни форми” РЗП 2 000 м², гр. Пловдив – цялостно изграждане: вертикална планировка, нулев цикъл, метална конструкция 160 т, покривни и стенни панели 1 270 м², окомплектовки, дограма, индустриални подове 2 600 м², преградни стени от гипсокартон 1 526 м², окачени тавани 1 870 м², полиуретанов под 1 360 м², комуникации /Ел., ВиК, ОВ и др./

МЕБЕЛИ ИДЕЯ ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Складова база” – изграждане на пристройка и надстройка на съществуваща сграда: изработка,  доставка и монтаж на метална конструкция 86 т, доставка и монтаж на покривни и стенни панели 1 540 м², настилка от шлайфан бетон 860 м².

АВТОТРАНСФЕР ВРАБЕЦА ЕООД – гр. Пловдив, обект: „ Офис сграда, автосервиз, диагностичен пункт и склад за авточасти” – цялостно изграждане: вертикална планировка, нулев цикъл, метална конструкция 21 т, покривни и стенни панели 780 м², окомплектовки, дограма; настилка от шлайфан бетон 267 м².

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ–КОЗЛОДУЙ АД – гр. Козлодуй, обект: „Площадка АЕЦ”: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1200 м².

МАЛКИ ОБЕКТИ – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 17 т, доставка и монтаж на термопанели 300 м², изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 165 м².

2014 – 2015 г.

РОЗА ИМПЕКС ООД – гр. Пловдив, обект: „Склад за козметични суровини” – преустройство, реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща сграда: вертикална планировка, нулев цикъл, стоманобетонова конструкция за първи етаж 1000 м², изработка и монтаж на метална конструкция 68 т, доставка и монтаж на покривни, и стенни панели 3 000 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон 2 000 м².

АРНИ ГРУП ЕООД – гр. Първомай, обект: „Складово хале към цех за производство на контактни елементи”, гр. Първомай, обл. Пловдивска: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 16,50 т, доставка и монтаж на покривна и стенна LT ламарина 6,1 т, окомплектовки.

БИБЪЛ КОМЕРС ООД – гр. Пловдив, обект: „Склад за безалкохолни напитки”, гр. Пловдив – цялостно изграждане на складова база и офиси 3 500 м²: вертикална планировка 6 000 м², нулев цикъл, метална конструкция 150 т, покривни и стенни панели 5 600 м², окомплектовки, дограма, индустриални подове, комуникации.

МАЛКИ ОБЕКТИ – изпълнение на настилки от шлайфан бетон 800 м², полагане на епоксиден под 330 м².

2014 г.

ЕЛКО ООД – гр. Пловдив, обект: „Хладилни складове” – цялостно изграждане и „Разширение на производствен цех”: нулев цикъл, метална конструкция 26 т, стенни и покривни панели 1 100 м², индустриални подове и покрития 560 м²,  окомплектовки, дограма и врати.

ПФК БОТЕВ АД – гр. Пловдив, обект: Футболен комплекс „Ботев”, кв. Коматево, гр.Пловдив – изграждане на трибуни за 1 000 човека: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 45 т, настилка от шлайфан бетон 400 м².

САОТАБАКОТРЕЙД ООД – гр. Пловдив, обект: „Селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и селскостопанска техника”, гр. Първомай – цялостно изграждане: вертикална планировка 1 000 м², нулев цикъл, метална конструкция 30 т, покривни и стенни панели 1200 м², окомплектовки, дограма, индустриални подове, комуникации.

СЕВАН ООД – гр. Бургас, обект: „Складова база за селскостопанска продукция”, гр. Камено: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 25 000 м².

МЕСКОМ – ПОПОВ ООД – гр. Пловдив – Цялостно изграждане на магазин за месо: вертикална планировка 850 м², нулев цикъл, метална конструкция 18 т, покривни, стенни и хладилни панели 1 600 м², окомплектовки, дограма, настилка от шлайфан бетон 350 м², епоксиден под 210 м², комуникации.

ФИЛИКОН 97 АД – гр. Пловдив, обект: „Производствена база” гр. Пловдив: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 730 м², епоксидни подове 1200 м².

ВИ КЕЙ ДЖИ ГРУП АД – гр. София, обект: „Луна парк”, к.к. Слънчев бряг: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 3 470 м².

РУСЕНОВ ЕООД – гр. Ямбол, обект: „Цех за преработка на месо”, гр. Ямбол: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 050 м².

УНИСТРОЙ ХОЛДИНГ АД – гр. Бургас, обект: „Винарна”, местност Орешака, землище с. Славянци, общ. Сунгурларе: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 2 000 м².

ГРОЗДАНОВ 64 ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Пристройка и преустройство на съществуваща сграда в автоцентър, сервиз, магазин, автомивка, склад и офис”, с. Брани поле, общ. Родопи, обл. Пловдивска – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 13 т, покривни и стенни панели 750 м², окомплектовки.

ТЕРМОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ООД – гр. София – изработка на заготовки за стоманени тръби с дължина 1500 мм, Ф 1000; 900; 800 и 700 мм – 21,4 т.

АВТОКОНТРОЛ СЕРВИЗ ООД – гр. Свиленград, обект: „Пункт за ГТП” гр. Свиленград: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 11,8 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 680 м², окомплектовки.

ВАРНА ТРАКС ЕООД – гр. Варна, обект: „Сервизна база със склад, офиси и изложбена площ” гр. София: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12,60 т, доставка и монтаж на LT ламарина за оставащ кофраж, стени от гипскартон и окачени тавани 450 м²

ЕДНОРОГ 2014 ООД – гр. Свиленград, обект: „Детски парти център”, гр. Свиленград: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 4 т, доставка и монтаж на покривни панели 210 м², окомплектовки.

ВЛАДИМИР ШОПОВ ЕТ – гр. Кричим, обект: „Сервиз за земеделска техника”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12,70 т, доставка и монтаж на стенни, и покривни панели 750 м², окомплектовки.

ВОЛОС 05 ООД – гр. Кричим:

Обект 1: „Сервиз за земеделска техника” – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 13 т, доставка и монтаж на стенни и покривни панели 670 м², окомплектовки;

Обект 2: „Навес” – изработка, доставка  и монтаж на метална конструкция 7,2 т.

МАЛКИ ОБЕКТИ – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 41 т, доставка и монтаж на термопанели 860 м², изпълнение на настилки от шлайфан бетон 5 700 м².

2013 – 2014 г.

ЮНИТ ТОТАЛ РЕАЛ ЕООД – гр. Пловдив, обект: „Цех за производство на метални изделия за автомобилната индустрия”, РЗП 1 500 м² – цялостно изграждане: нулев цикъл, метална конструкция 77 т, стенни и покривни панели 2 800 м²,  окомплектовки, комуникации.

ИВАНА 2013 ООД – гр. Пловдив, обект: „Пункт за ГТП” хале 1 – цялостно изграждане: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12,4 т, доставка и монтаж на термопанели 700 м², доставка и монтаж на окомплектовки 215 м, изпълнение на настилка от шлайфан бетон 200 м².

РЕАЛ М ЕООД – гр. Пазарджик, обект: „Фабрика за производство на растителни масла” с. Мало Конаре, община Пазарджик: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12,5 т, LT ламарина 320 м², окомплектовки, индустриални подове и паркинги 1 500 м².

СУНИ ТРАНС ЕООД – гр. Смолян, обект: „Складова база и автосервиз”, с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдивска: изработка, доставка и монтаж на покривна метална конструкция 35 т, доставка и монтаж на покривни панели 1 900 м².

СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД – гр. Кричим, обект: „ Производствени цехове – ремонт”: покривна метална конструкция 18 т, покривни панели 600 м², окомплектовки, дограма, мазана хидроизолация MS полимер по покриви 350 м².

ПИРИНСКО ПИВО АД – гр. Благоевград, обект: „Преустройство и ремонт на отделение Хладилно: полагане на настилка от клинкер 340 м², епоксидни покрития, дограми, метална конструкция 12 т, стенни панели 250 м², окомплектовки и др.

МАЛКИ ОБЕКТИ – изпълнение на настилки от шлайфан бетон 16 000 м², полагане на  епоксиден под 250 м².

2012 -2013 г.

ВИ ПЛАСТ ЕООД – гр. София, обект: „Предприятие за преработка на вторична пластмаса”, с. Ягодово, обл. Пловдив: 1. Усилване на стара стоманена конструкция 1 500 м ²- 35 т подмяна на стенни и покривни панели, и дограма; 2. Изграждане на нов производствен цех 400 м², стоманена конструкция 46 т, стенни и покривни панели 1 220 м², окомплектовки, нулев цикъл, индустриални подове 3 000 м², индустриални врати и дограма.

ПРОКОС ООД – гр. Пловдив, обект: „Комплекс атомивка, пункт за ГТП, сервиз” – цялостно изграждане: нулев цикъл, вертикална планировка, индустриални подове 1400 м², изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 12 т, стенни и покривни панели 700 м², окомплектовки, дограма.

СОЛВЕКС КП ООД – гр. Кричим, обект: „Административно обслужваща сграда”, гр. Кричим РЗП 1 500 м². топлоизолация, окачени фасади, вертикална планировка, подови настилки, саморазливен епоксиден под в лаборатории, електроинсталация, ВиК, гипскартон, окачени тавани, боядисване, дограма и др.

РЕТРО-М ООД – гр. Пловдив, обект: „Помощно хале”: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 8 т, доставка и монтаж на стенни, и покривни панели 260 м², окомплектовки 70 м, настилка от шлайфан бетон 120 м².

КУНИНО ЕНЕРДЖИ АД – гр София, обект: „Деривационен канал на МВЕЦ Кунино” – полагане на бетонова облицовка по стени 19 200 м², импрегниране на бетонови повърхности над водата, фугиране с полиуретан.

2011 – 2012 г.

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД – гр. София, обект: „Изграждане на лаборатория в Шуменско пиво” бетонова и метална конструкция 8 т , стенни и покривни термо панели 420 м², окомплектовки, електро, ВиК, ОВ, гипскартон, окачени тавани, боядисване, дограми, настилки, вертикална планировка 500 м².

ДАН-92 ЕООД – гр. Сливен, обект: ”Цех за дървена дограма”, с. Мусачево, обл. София: доставка и монтаж на метална конструкция 28 т, доставка и монтаж на термопанели 2 200 м², доставка и монтаж на окомплектовки.

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД – гр. София, Пиринско пиво, гр. Благоевград:

Обект 1: Изграждане на отделение „Водоподготовка” в „Пиринско пиво” АД: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 17 т, доставка и монтаж на термо панели 1 260 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон, настилка от клинкерни плочки, фундаментна плоча, електро, ВиК, ОВ, дограми 350 м².

Обект 2: Помещение за съхранение на химикали в „Пиринско пиво” АД: изпълнение на настилка от шлайфан бетон, полагане на предпазно епоксидно покритие по стени и таван 420 м² и саморазливен епоксиден под 110 м².

Реновация на пешеходна зона „Стар център” – гр. Смолян – изпълнение на настилка от щампован бетон 5 600 м².

Н СИЕ Х – КЪЧЕВИ ООД – гр. Сливен, обект: „Предприятие за преработка на плодове чрез сушене”, гр. Карнобат: изпълнение на настилка от шлайфан бетон 1 625 м².

ДАН-92 ЕООД – гр. Сливен, обект: Складове за промишлени стоки, офиси и пункт за измиване в център за селскостопанска техника на фирма „Оптиком”, гр. Стара Загора: изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 37,5 т, монтаж на покривни и стенни панели 1145 м², окомплектовки 450 м².

КОЛХИДА ЕООД – гр. Самоков, обект: „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в производствена и административна”, гр. Симитли – полагане на настилка от шлайфан бетон 1 500 м².

МАЛКИ ОБЕКТИ – изработка, доставка и монтаж на метална конструкция 13 т, LT ламарина 180 м², окомплектовки 72 м.

2009 – 2011 г.

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД – гр. София, обект: Префасадиране и вътрешен ремонт на сграда „Варка” в Шуменско пиво АД – метална конструкция, LT ламарина, окомплектовки 1 800 м²; гипсокартон, боядисване, настилки от гранитогрес 3 500 м², подмяна на хидроизолация 1 300 м²,  подмяна на дограма 350 м²

РЕТРО-М ООД – гр. Пловдив, обект: „Шоурум за мебели”- изработка, доствка и монтаж на метална конструкция 12 т, доставка и монтаж на стенни, и покривни панели 500 м², окомплектовки 240 м, настилка от шлайфан бетон 363 м², вертикална планировка 350 м²

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД – гр. София, Пиринско пиво:

Обект 1: „Изграждане на бетонови площадки на територията на Пиринско пиво” 1 000 м².

Обект 2: „Изграждане на отделения „Компресорно” и „Водоподготовка” в Пиринско пиво” – нулев цикъл, метална конструкция 21 т, термо панели 1 600 м², окомплектовки, настилки от шлайфан бетон 400 м², промишлени врати и дограма.

Обект 3: „Ремонт на подове, стълбища и площадки в Пиринско пиво” 700 м² /полиуретанови подове и настилки от гранитогрес/; изграждане на преградни стени 800 м² /метална конструкция, термо панели, окомплектовки/.

Обект 4: „Саниране на сгради в Пиринско пиво” – 3 600 м² /метална конструкция 28 т, термо панели 3 600 м², окомплектовки/ и вътрешен ремонт 4 000 м² /гипскартон, подмяна на дограми, боядисване, настилки, хидроизолации/.

ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД – гр. Варна, обект: Рехабилитация на Републикански път I-2 Русе – Разград. Мост над р. Дунав от км. 0+000 до км. 1+053”- полагане и обработка на бетонова настилка 7 200 м².

ДОРИНТ ООД – гр Пловдив, обект: „Открити паркинги” – настилка от шлайфан бетон 1 000 м².

СИТИ БИЛДИНГ ООД – гр. Варна, обект: „Подземни паркинги” – настилка от шлайфан бетон 1350 м².

ФЛОРИНА БЪЛГАРИЯ АД – гр. София, обект: „Производствена база Флорина” – ремонт на клинкерни подове.

МАЛКИ ОБЕКТИ – изпълнение на настилки от шлайфан бетон 4 300 м², полагане на настилки от клинкерни плочи 500 м², полагане на епоксидни подове 750 м².

2005 – 2008 г.

СТИЛМЕТ АД – гр. София, обект: „Складова база Стилмет” с. Радиново – настилка от шлайфан бетон 2 300 м².

СИНХРО ООД – гр. Пазарджик, обект: „Шоурум Синхро”, гр. Пазарджик – настилка от шлайфан бетон 1 200 м².

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД – гр. София, обект: „Складове и производствени площи в завод Шуменско пиво” – настилка от шлайфан бетон 2 400 м².

КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД – гр. София, Пиринско пиво, гр. Благоевград:

Обект 1: „Складове за готова продукция и вътрешнозаводски пътища” – настилки от шлайфан бетон 9 200 м².

Обект 2: „Изпълнение на настилки от клинкерни плочки в Пиринско” 5 000 м².

Обект 3: „Възстановяване монолитността на бетона и усилване на стоманобетоновата   конструкция с метална конструкция на кота 0,00 и кота 0,04 в Пиринско пиво” 4 300 м².

Обект 4: „Изграждане на битови помещения в Пиринско пиво” – метална конструкция, гипсокартон, окачени тавани, боядисване, настилки, ВиК, ОВИ, дограма 200 м².

ЧИКЪН ГРУП ООД – гр. Бургас, обект: „Складова база Чикън груп”, гр. Бургас – настилка от шлайфан бетон 1 200 м².

НТМ БЪЛГАРИЯ ЕООД – гр. Пазарджик, обект: „Фабрика за водолазно оборудване MARES HEAD” – настилка от шлайфан бетон 5 600 м².

ТЪРГОВИИТЕ – гр. Пловдив, обект: „Складове” гр. Пловдив – настилка от шлайфан бетон 1700 м².

СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД – гр. Пловдив, обект: „Складове” – настилка от шлайфан бетон 2700 м².

ДЖИЛИ СОЙ ЕТ – гр. Дулово, обект: „База за съхранение и преработка на слънчоглед” –настилка от шлайфан бетон 7 000 м².

ФИЛИКОН 97 АД – гр. Пловдив, обект: „Производствена и складова база” – импрегниране на бетонова настилка 5 000 м².

Хотел Галатея, Свети Влас –гипсови машинни мазилки 8 000 м², топлоизолация 2700 м².

Топлоизолации – кооперации в гр. Пловдив 2 500 м².

МАЛКИ ОБЕКТИ – изпълнение на настилки от шлайфан бетон 1 600 м².

 

Предлаганите от нас материали са вложени в изпълнението на много обекти, част от  които:

Хотелски комплекс „Роял Барсело“, к-с Слънчев бряг, хотелски комплекс Емералд, с. Равда – хидроизолации на основи, бани и тераси.

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД – гр. Пловдив, Месокомбинат Маджаров, гр. Пловдив – смеси за замонолитване на метални колони и елементи.

ВЕЦ Тополница, яз. Карагьол, яз. Ал. Стамболийски, яз. Батак, яз. Студен кладенец, яз. Беглика, каскада Рила, ВЕЦ Кричим, Пристанищен к-с гр. Бургас /естакади/ – смеси за възстановяване монолитността на бетона, смеси за антикорозия и адхезия, смеси за саниране на видим бетон.

МОЛ Стара Загора – лепила за плочки.

Комплекс „Свети Никола“ 1 и 2, Черноморец /40 000 м²/ – лепила за плочки, хидроизолации за бани и тераси, импрегнатор за камък.

АЕЦ Козлодуй – складове /3 500 м²/, Екстра пак, гр. В.Търново – производствени и складови площи /17 000 м²/, увеселителен парк, гр. София /38 000 м²/, бензиностанции ЕКО, магазин Алати, гр. Варна /3 600 м²/, магазин BAUMAX, гр. Пловдив /5 000 м²/, „Захарни изделия”, гр. Варна 5 000 м² – материали за цялостно изпълнение на настилки от шлайфан бетон /посипки, фибри, импрегнатори на епоксидна и силикатна основа, влагозадържащи течности, полиуретанов фугопълнител/.

Летище Пловдив и летище Бургас – разширения, ВЕЦ комплекс „Велинград”, пристанище Варна Запад – полипропиленови фибри.

Каменица АД – саморазливни епоксидни покрития, водоразтворим епоксиден фугатор.

Биовет АД – посипки за шлайфан бетон, полипропиленови фибри, импрегнатор на епоксидна основа.

10. Предприятие за фотоволтаици, гр. София – полиуретанов под 1 200 м², индустриални подове 2 500 м².

Ние гарантираме на нашите клиенти качествено изпълнение, влагане на оферираното количество материали и спазване на технологичните изисквания за изпълнението на всеки вид СМР.

Управител:

/инж. Ж. Катрафилов/

Call Now Button