Ремонтни системи

    Ремонтни системи – Системи за ремонт и възстановяване якостта на бетонови елементи; за саниране и предпазване на видимия бетон от разрушителното действие на атмосферните влияния; за защита на откритите армировки от корозия

     Смеси за замонолитване – Несвиваеми, с различна дебелина на замонолитване и различно време на втвърдяване; за замонолитване на метални колони, машини и изделия от метал

Call Now Button